Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Αρχική » Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση » Ι.Ε.Π.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών των Τ.Π.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ι.Ε.Π.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών των Τ.Π.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Advertisements

iepΑνακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Έχοντας υπ’ όψη:
– Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
– Την υπ’ αρ. 43/19-10-2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) και εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στην αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αποτελεί η αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάθε εν ενεργεία Εκπαιδευτικός ή Σχολικός Σύμβουλος (Εμπειρογνώμονας για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης) μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε μία ή περισσότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) ανάλογα με το θεματικό πεδίο. Συγκεκριμένα, είτε στο θεματικό πεδίο των Ξένων Γλωσσών (Γενικό Λύκειο) είτε της Πληροφορικής (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο) / Τ.Π.Ε. (Δημοτικό), είτε των Τεχνών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού θα οριστούν, από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., Συντονιστές ανά θεματικό πεδίο μέλη του Ι.Ε.Π., οι οποίοι θα συνεργάζονται με Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π.). Τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (μέλη Δ.Ε.Π.) θα επιλεγούν με ανεξάρτητη διαδικασία από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. μετά από πρόταση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.. Οι αρμοδιότητες και τα παραδοτέα των Συντονιστών και της Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, θα καθοριστούν αναλυτικότερα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Για την εκπόνηση ή/και αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού οι Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το αντικείμενο του έργου τους, το οποίο θα τελεί υπό την καθοδήγηση και τις τυχόν υποδείξεις των Συντονιστών (οι οποίοι θα συνεργάζονται με τη Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων), από την ημερομηνία επιλογής τους έως και το αργότερο την 31/01/2018.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ: Τα ακριβή ατομικά παραδοτέα εκάστου εμπειρογνώμονα θα προσδιοριστούν μετά την επιλογή τους και μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Συντονιστών του Ι.Ε.Π. (για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού των θεματικών πεδίων των Ξένων Γλωσσών, της Πληροφορικής / Τ.Π.Ε. και των Τεχνών προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
Η παρακολούθηση της αναμόρφωσης ή/και εκπόνησης των Π.Σ. και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η παραλαβή των παραδοτέων των επιλεχθέντων Εμπειρογνωμόνων θα γίνει από τους αρμόδιους Συντονιστές του Ι.Ε.Π. (οι οποίοι θα συνεργάζονται με τη Συμβουλευτική Ομάδα εμπειρογνωμόνων). Εν συνεχεία, οι Συντονιστές θα εισηγούνται σχετικά προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 24/10/2017 και ώρα 13:00 έως τις 31/10/2017 και ώρα 13:00.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Advertisements
Follow Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες on WordPress.com

Πληκτρολογήστε το email σας για να ακολουθήσετε αυτή την ιστοσελίδα και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις μέσω email.