Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες

Αρχική » Εκπαιδευτική Τεχνολογία » Ξεκινά διαδικασία αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία.

Ξεκινά διαδικασία αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου σχολείουupgrade, θα υλοποιήσει, σταδιακά, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι καινοτόμο και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους. Σε αυτό θα συμβάλλει και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί ενισχύονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.
Η αναβάθμιση αυτή αφορά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ των σχολείων και σε ορισμένες περιπτώσεις – όταν κρίνεται απαραίτητο- θα υλοποιείται με ανοιχτές τεχνολογίες
και με νέο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό).
Τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών τους θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πρόταση για την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίησή τους.
Η πρώτη φάση αυτής της αναβάθμισης θα υλοποιηθεί σε σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν αφού εκτιμηθεί:
η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού, το μαθητικό δυναμικό, η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις, η εμπειρία και το επίπεδο γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η αποτύπωση ενός σχεδίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα παρακαλούνται μέχρι τη Παρασκευή 08/04/2016 να συμπληρώσουν, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, την αίτηση στο http://edulabs.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Λεπτομέρειες της Δράσης
- Εγκύκλιος
- Εφαρμοστική εγκύκλιος αναβάθμισης ΤΠΕ με Παράρτημα

Advertisements
Follow Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες on WordPress.com

Πληκτρολογήστε το email σας για να ακολουθήσετε αυτή την ιστοσελίδα και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις μέσω email.